رکوع

پسر داییـم رفته مکبر نماز جماعت شده
کلمه رکوع یادش رفتـه بود...


گفته دولا شید....


امام جماعت تو رکوع قفل کرده
صف اول همه پاچیدن از خنده

/ 3 نظر / 38 بازدید
عاطفه

آپم حتما سر بزنید..ممنونم

عاطفه

عاشق باش ، ... دلداده باش ... دلت را بده دست خودش ! ... خودش گفته : مصفا کردنش با "من" ... دلت را به آب بسپار ، زلال و روان ... تو قلبت را هوایی کن ، خدایی کردنش با من ! ...