خخخخخخخ اینا بزرگ شن چی می شن

خدای اینا بزرگ شن می خوان چی شن

                                           نیشخندنیشخندنیشخند

/ 8 نظر / 87 بازدید
وحید53

نگا کنی می فهمی کی چکاره می شه

روح القدس

دلم بد جوری هوای دستاتو کرده … لحظه شماری می کنم تا حقتو بزارم کف دستت :-)[ابرو]

عاطفه

وای..خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

روح القدس

سمانه .. چه رنگی بودین!!؟؟اها نقره ای.. چرا به ما سر نمیزنید!!؟؟[نیشخند][زبان]

mehdi

تازه پسره معلومه رزمی کارم هست [خنده]