/ 4 نظر / 78 بازدید
روح القدس

هیچ می دانی چرا چون موج در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟ زان که بر این پرده ی تاریک این خاموشی نزدیک آنچه می خواهم نمی بینم و آنچه می بینم نمی خواهم.

روح القدس

دیشب تا صبح بیادت بوده ام از خواب که پا شدم به دنبالت گشته ام در سطل زباله پیدایت کردم طفلک جوراب هایم.[زبان]

تالی

4!!!!! شوخی 7