شبان بزرگ"قسمت 6"

کول درحال که لب هایش را با صدای دل آزار می لیسید ،ادامه داد؛و جولیا که چهره اش گلگون شده بود راه ی برای نجات خود می جست .

- بعد کلاغ ها ،از سمت شمال پرواز کنان آمدند و الیاس را با خود به آسمان بردنند و چشمانش را از کاسه در آوردنند .صدای ضجه های درد و سایده شدن دندان هارا بر روی هم می شنیدم .صدای در گوشم گفت:

"قربانی را ببین – و از امروز خدای خدایان و یوحنا با یک دیگر برادری خود را امضا خواهند کرد . بعد کاهن ها بر سر قربانی ریختنند و او را با کارد های خود تکه تکه کردنند."

جولیا در حالی که ناامیدانه تلاش می کررد خود را از رنجی که وجودش را در بر گرفته بود رهایی بخشد به ژوزف که از حسن تصادف از انجا رد می شد ، گفت:

-     - کمی تعمل کنید شما سنجاق سینه ی من را ندیدید؟باید آن را جایی در پارک انداخته باشم.

-     ژوزف که در خانه ی کلید دار ملک زندگی می کرد واجازه ی ورود به آنجا را داشت با کج خلقی اظهار داشت که برای یافتن اشیای گمشده ، به این سو وآن سو دویدن وظیفهء او نیست و تلاش کرد جولیا را از سر خود باز کند ؛ ولی زن به دنبالش می دوید و یکسره دربازهء سنجاق گمشده اش حرف می زد. تا آنجا که بین خود و آقای کول فاصله ای طولانی ایجاد کرد .

-     در این هنگام شبان بزرگ از تالار مقدس بیرون آمدو با  تبسم جاویدیی اش به جولیاشهامت بخشید که با او صحبت کند .رئیس دستش را بر شانهء او گذاشت. جولیا گفت:

-     - شما فکر می کنید که آقای کول، کاملا ... کاملا...

-     شبان بزرگ به آرامی پاسخ داد:

-     - باید خود را از ترس برهانید؛فقط یک عشق کامل وحشت را نابود می کند.

-     - ولی من تصور میکنم که کول دیوانه است. این چه سودا هایی است که او در سر می پروراند؟

-     شبان بزرگ گفت :

-     -او تا کنون از دریچه ای مادی و غیر معنوی جهان را می نگریست ؛ اما روزی خواهد رسید که با چشم جان چهرهء راستین آن را مشاهده کند.  

-     ====================================

-     این داستان ادامه دارد...

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
mikaeil

سلام خسته نباشید وب قشنگی دارید [لبخند] کپی منعی نداره[گل][گل][گل]